Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri Derneği
Üyelik Koşulları Dijital Kütüphane

Hakkımızda

Amaç

Armatür Derneği, ülkemizde Armatür, Valf Musluk Tesisat Ekipmanları ve Vana sanayisinde boy gösteren firmaların, ortak bir çatı altında toplanarak, sektör vizyonunun gelişmesinde ciddi sorumluluk üstlenmek ve bu bakış açısı ile stratejik çalışmalara, yön vermek amacı ile kurulmuştur.

Gelecekte, sektörlerimizin daha güçlü, Dünya çapında söz sahibi olabilmesi ve Türkiye’nin ekonomik gelişimine katkı sağlayabilmek, derneğimizin en büyük hedeflerindendir.

Her sektörün ve firmalarımızın sorunları ile ilgili çalışmalar yaparak, tek bir ağızdan sesimizi duyurabilmek ve ülkemizi olması gereken yere taşımak için derneğimiz önemli görevler üstlenmeye hazırdır.

Misyon

Üyelerimizin iş hacmini artırmalarına yardımcı olmak, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası pazarda rekabet güçlerini yükseltici, sürekli gelişmelerini sağlayıcı bilgi akışını gerçekleştirmek ve bunun için gerekli desteği vermek.

Yüksek teknolojiye dayalı, üretimi esas alan bir anlayış doğrultusunda, uluslararası standartlara uymayı ve çevreye duyarlı davranmayı müessese kültürü haline getirmek.

Güçlü de olsa, haksızın karşısında olmak; zayıf da olsa, haklının yanında yer almak.

Hür teşebbüsü esas alarak, ekonomik faaliyetlerin tüm aşamasında girişimci ruhu harekete geçirmek ve yaygınlaştırılmasını sağlamak

Ülke kaynakları ve insanlığın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, sürekli, kalıcı ve faydalı projeler üretmek; bu projeleri hayata geçirmek için, üzerimize düşen görevi yerine getirmek.

Sermayedar, üretici ve proje sahibini bir araya getirerek, global pazarda etkili olacak üretimin gerçekleşmesine öncülük etmek.

Vizyon

Sektörün iklimini, gelişmelerini ve yapılanmasını yönlendiren etkili bir paydaş olarak,  derneğin faaliyetleri ve kapsamı içinde bulunan şirketlerin, sürdürülebilir rekabet gücü ve yetkinliklerini artırarak, sektörün dünya sanayisi ve ölçeğinde gelişmesini sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.