Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri Derneği
Üyelik Koşulları Dijital Kütüphane

Gökhan Turhan Yapı Magazin Dergisi Röportajı

Türk Markası Algısı Arttırılmalı ve Katma Değer Yaratan Markaların Önü Açılmalıdır

ARMATÜR Derneği (Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri Derneği), sektör vizyonunun gelişmesinde ciddi sorumluluk üstlenerek, bu bakış açısı ile stratejik çalışmalara yön veren faaliyetler gerçekleştiriyor. Dernek olarak 2024 yılında da ihracata yönelik faaliyetlerine ve piyasada yer alan ürünlerin standartlara uygun arz edilmesi noktasındaki çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, “İDDMİB işbirliği ile ARMATÜR sektörü URGE Projesini de hayata geçireceğiz.” dedi.

2023’te yaşanan deprem, inşaat maliyetlerindeki artışlar, döviz kurundaki gelişmeler, seçim ve enerji maliyetleri sektörü nasıl etkiledi? 2023 Armatür Derneği için nasıl geçti? Gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan bahseder misiniz?

Cumhuriyetin 100. yılında 2023 yılında başlayan en büyük hedefimiz yine Cumhuriyet tarihine geçecek bir ihracat rekoru kırmaktı ama başta döviz kurlarımızın rekabetçi ortamdan uzaklaşması, çok dalgalı piyasalar ve maliyetlerimizin hızla ve kontrolsüz bir şekilde artması rakiplerimizin de oyuna, talepteki daralmaya bağlı olarak, fiyat kırarak tekrar geri dönmesi ihracattaki artış hedefini bir yana bırakarak eskiyi koruma çabalarına dönüştü.

Ülkemizin önemli gerçeklerinden biri de cari açık veren bir ülke olmamız ve önemli gelir kalemimizi ihracatın oluşturması. Bu yüzden ihracatçı ve rekabetçi özelliğimizi korumalı ve bu pandemi döneminde kazandığımız safları terk etmemeliyiz, bırakmamalıyız. Bu yüzden bundan sonra da sadece kur politikaları değil, ekonomi yönetiminin başta istikrar, şeffaflık, öngörülebilirlik olmak üzere atacağı adımlar çok önemli ki bu sayede dünyada rekabetçi olabilme özelliğimizi sürdürelim.

Sektörümüzdeki firmalar sürdürülebilir büyüme hedefine ulaşmak ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için gerekli iç ve dış finansman kaynaklarına ulaşmak, belirli bir karlılığın üzerinde olmak zorundalar. Aynı zamanda piyasa değerlerini artırmak isteyen firmalar açısından da karlılık oranları önem taşıyor. 2023 yılı karlılık oranlarına baktığımızda maalesef ki istediğimiz verimlilikte olmadı. 2023 yılı armatür sektöründe iç pazarda talep oldukça yüksekti. Ancak dış pazarlarda durum biraz daha durağan geçti. Uluslararası alanda yaşanan resesyon ihracat satış kanalında satışlarımızı olumsuz yönde etkiledi. Tüm bunlara baktığımız zaman maalesef 2024 içinde çok iyi bir senaryo çizemiyoruz.

Tüm yaşanan olumsuzluklara rağmen ARMATÜR Derneği olarak; İDDMİB işbirliği ile, Mısır’dan ülkemizdeki Armatür, Valf, Vana, Musluk gibi ürünlere olan talebin arttığı müşahede edildi ve Mısır’a 17-20 Haziran 2023 tarihlerinde fiziki Sektörel Ticaret Heyeti düzenledik. Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleşen iş görüşmelerinde toplamda 150 görüşme ile firmalarımız yerel alıcı firmalar tarafından ilgiyle karşılandı.

Bu heyet ziyaretinin, sadece iş bağlantılarını geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda iki ülke arasındaki kültürel ve sosyal ilişkilerin güçlenmesine de katkı sağladığını düşünüyorum.

İhracata yönelik faaliyetlerimizin yanı sıra, Derneğimizin TOKİ ile yaptığı görüşmeler neticesinde; pirinç ürünler vana/fittingsler, paslanmaz flex ürünler, musluk ve sıhhi tesisat ürünleri ve diğer ürün gruplarına yönelik ürün grupları için tavsiye niteliğinde rekabetçi bir şartname hazırlayarak TOKİ’ye sundu. Bu şartname sektörümüzdeki firmaları korumaya yönelik bir şartname niteliğindedir.

Tarım Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan Su Verimliliği Seferberliği ’ne ARMATÜR Derneği olarak destek oluyoruz. Bu kapsamda Bakanlık Derneğimiz ile iş birliği görüşmelerine başladı. Su Verimliliği Seferberliği sadece kurumsal olarak değil, toplumun geneline yayılarak sürdürülebilir nitelik taşması oldukça önemli.

Umuyorum ki Bakanlığın başlatmış olduğu proje ülkemizde su verimliliğini artıracak ve suyun önemi konusunda tüm toplumu bilinçlendirecektir. Bir diğer çalışmamız sektör olarak kapsadığımız ürün gruplarına yönelik tüm üretici firmalar tarafından standartlara uygun üretim yapılmasını desteklemek. Derneğimiz Sertifikalar ve Standartlar Komitesi çalışmaları kapsamında, sektörümüzde kullanılan ürünlere ilişkin şikayetleri değerlendirmek, mevcut sorunların tespiti ve çözümüne yönelik olarak düzenlenen GAZBİR-GAZMER (Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği) Teknik Komite Toplantılarına düzenli olarak katılım sağladı. Ayrıca, sektörde kullanılan ürünlerin belirlenen standardlara uygun olarak piyasada yer alması amacıyla Dernek üyelerimizle her ay Armatür Sertifika ve Standardlar Komitesi Teknik Toplantıları düzenlendi.

Üyelerimizle her fırsatta bir araya gelmeye ve sektör hakkında bilgi alışverişinde bulunmaya özen gösteriyoruz. Derneğimizin düzenlediği sektör buluşmaları faaliyeti kapsamında, üyelerin yanı sıra sektördeki diğer üretici firmaların da katılım sağladığı organizasyonlarla özellikle sektörün dış pazarlara açılması önündeki engeller, yurt dışındaki Türk imajının güçlendirilmesi ve ihracatın arttırılmasına yönelik olarak geliştirilebilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Dernek üye ziyaretlerimizi düzenli olarak gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yapılan ziyaretlerde üye firmamızın karşılaştığı sektörel sıkıntılar hakkında bilgi alınarak üye firmalarımızı ve sektörümüzdeki güncel durumu yakından takip ediyoruz, kendilerine dernek projeleri ve komite çalışmaları hakkında bilgi veriyoruz. Sektör firmalarımızın katılım sağladığı fuarlara ziyaretle yapılarak, katılımcılar ve ziyaretçiler ile görüşmeler gerçekleştiriyoruz ve üye sayımızı her geçen yıl artırmaya ve büyümeye devam ediyoruz.

“Yüksek katma değerli ve marka değeri yüksek ürünlerle rekabet ortamında sürdürülebilirlik sağlanabilir”

Armatür Derneği olarak 2024 yılı için sektöre dair öngörüleriniz nelerdir? Önümüzdeki dönemlerde odaklandığınız konular, gerçekleştirmeyi planladığınız yeni proje ve hedeflerinizden bahseder misiniz?

2024 içerisinde seçim barındıran bir yıl, o yüzden 2023’te yaşadığımız bazı sorunları 2024 yılında da yaşama ihtimalimiz var. Seçimlere bağlı olarak izlenecek politikalara göre. İhracatçının sanayicinin önündeki finansa erişimdeki problem çözülmedikçe, maliyetlerimiz finansa erişsek bile çok yüksek ve aşağı çekilmedikçe rekabet gücümüzü koruyamayız ve ihracatımızı arttıramayız.
Tüm sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzde de firmalarımızın stratejilerini gözden geçirmesi, mevcut durum için yeni yollar belirlemesi ve hızlı hareket edebilme kabiliyetini geliştirmesi gerekli. Türkiye her ne kadar üretim kalitesi anlamında üst sıralarda yer alsa da uluslararası marka oluşturma noktasında eksiklerimiz var. Bu noktada markalaşma ön plana çıkıyor. Yüksek katma değerli ve marka değeri yüksek ürünlerle rekabet ortamında sürdürülebilirlik sağlanabilir. Türk markasının algısı artırılmalı ve katma değer yaratan markaların önü açılmalıdır. Yeni dünya stratejisinde ürünlerin nicelikten ziyade niteliğinin yüksek olması önemli. Kaliteli üretim yapmak ve değerinde fiyattan satmak her iki tarafında memnun olduğu bir seviyeye gelmek önemli. Yatırımı sadece kapasite artırıp çok adetli satmak olarak değerlendirmemeliyiz. Markalaşma faaliyetlerine yoğunlaşmalıyız. Maalesef dünyanın farklı sektörlerde en büyük taklit ürün üreten üç ülkesinden biri olmamız, imaj olarak Türk ürünlerini geride bırakıyor. Bu baskı fiyatlarımızı da engelliyor. Bu noktada ulusal politikalara ihtiyaç duyuyoruz.

Dernek olarak 2024 yılında ihracata yönelik faaliyetlerimize, piyasada yer alan ürünlerin standartlara uygun arz edilmesi noktasındaki faaliyetlerimize, üyelerimizle sektör buluşmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca, İDDMİB işbirliği ile ARMATÜR Sektörü URGE Projesini hayata geçireceğiz.

This will close in 60 seconds