Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri Derneği
Üyelik Koşulları Dijital Kütüphane

Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı Yürürlüğe Girdi

Sayın Üyelerimiz,

Derneğimizin  “Su Verimliliği Çalışma Grubu” altında 1. Su Şurası Toplantısı ile sürece katılım ve katkı sağlayarak paydaşları arasında yer aldığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2023/9 sayılı ve 04.05.2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ekiyle yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Belge ile; ülkemizde tüm sektörlerde su verimliliğinin yaygınlaştırılması amaçlanmış ve ileriye dönük hedeflerle stratejiler belirlenmiştir.

Bu kapsamda; su kullanımlarına yönelik mevcut durum, ulusal ve uluslararası mevzuat, yürürlükte olan plan, program ve belgeler analiz edilmiş ve küresel ölçekte su verimliliği uygulamaları değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda, suyun tüm sektörlerde verimli kullanılmasına yönelik stratejiler ve eylemler ile sorumluluk yüklenecek ve iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlar belirlenmiştir.

Endüstriyel su kullanım verimliliğinin artırılmasına ilişkin strateji ve eylemlerin de bulunduğu Belge, özellikle su tüketimi fazla olan sektörlerimiz açısından önem arz etmektedir.

Su kaynaklarımızın korunarak hakkaniyetli ve verimli şekilde kullanılmasına dair hedeflerin gerçekleştirilmesinde paydaşlara rehber teşkil edecek olan belgenin tüm sektörlere ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.

https://www.tarimorman.gov.tr/SYGM/Belgeler/strateji%20eylem%20plan%C4%B1%2005.2023/su%20verimliligi%20eylem%20plan%C4%B1_print_11.04.2023.pdf

Saygılarımızla,

ARMATÜR Derneği Genel Sekreterliği